“Lajm i Fri.kshem nga Italia” Pritet Ar restimi i Kryeministrit Rama për lidhje me….

LAJME

Një d enoncim i ardhur në adresë të ish-kryeministrit Sali Berisha tregon se Edi Rama ndodhet në p anik të madh se mos arr estohet, pas arre stimit të ish-Gj eneralit të Guardia di Financës Fabricio Lisi.

Në po stimin e tij në Fa cebook, Berisha thekson se p aniku e ka k apur edhe Engjëll Agaçin i cili është mi ku i Gj eneralit Lisi të arre stuar në Itali dhe se Rama po bën lëvizje të shumta në st rukturat e p olicisë për të mbr ojtur veten nga arr estimi.

‘Pritet që në dr ejtim të F orcave op eracionale të vendoset Olti Bistri, një ushtar i Saimir Tahirit në bizneset me d ro gën, që do d ekonspirojë op eracionet k undër këtyre ma fi ozëve të Ramës’, thuhet në d enoncimin e qytetarit di xh i t al.

Postimi i plotë i Sali Berishës: Pas arre stimit te Gjeneral Lisit p anik i madh tek Don Agaçio, Dhuratmadhi por edhe vet kreu i me du z es!